Ги нудиме следниве услуги од областа на енергетска ефиксаност:

1. Издавање на потврди за енергетска ефикасност преку проверка на основниот проект

2. Издавање на енергетски пасоши на изградени објекти преку теренска проверка и пресметки на основ на техничката документација и вградените материјали

 

Овластување од Министерството за економија

Елко-инг Струмица